گربه نژاد بیرمن

نام گربه نژاد بیرمن که به او گربه مقدس برمه هم گفته می‌شود، باعث سردرگمی زیادی می‌شود. این نژاد گربه را نباید با گربه نژاد

ادامه مطلب »

رژیم غذایی گربه

گربه بیش از حد چاق است. گربه‌ها پیش صاحبان‌شان در خانه‌ای با تمام امکانات و غذای آماده زندگی می‌کنند. رژیم غذایی نادرست و تحرک کم

ادامه مطلب »

گربه‌ها و بچه‌ها

گربه‌ها همراهان بسیار ارزشمندی برای بچه‌ها به حساب می‌آیند. اما بچه‌ها باید به‌خوبی یاد بگیرند، مسئولیت گربه‌شان را بپذیرند و به نیازهایش احترام بگذارند. در

ادامه مطلب »

زبان بدن گربه

ابزار ارتباطی زبان بدن گربه بسیار متنوع است. اگر می‌خواهید گربه خود را به‌درستی درک کنید، باید زبان بدن او را بشناسید. اگرچه گربه‌های امروزی

ادامه مطلب »